Quyết định số 1058/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Dương ngày 10/05/2023

5/5 - (1 bình chọn)

Ngày 10/05/2023, UBND tỉnh Bình Dương Ban hành Quyết định số 1058/QĐ-UBND về việc ​​Giao đất không thu tiền sử dụng đất của UBND phường Thái Hòa, TP. Tân Uyên.
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 1058/QĐ-UBND ​Giao đất không thu tiền sử dụng đất của UBND phường Thái Hòa, TP. Tân Uyên với diện tíc 43.047,9 m2 đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích theo 33 mảnh trích lục bản đồ địa chính do Chi nhánh VPĐKĐĐ thành phố Tân Uyên xác lập ngày 19/12/2022
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Quyết định số 1058/QĐ-UBND dưới đây:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835
wechat