Quyết định số 10/QĐ-SKHĐT của SKHĐT tỉnh Bình Dương ngày 22/02/2022

Rate this post

Ngày 22/02/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương Ban hành Quyết định số 10/QĐ-SKHĐT về việc Ban hành quy chế tiếp công dân của Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Căn cứ Luật Khiếu nại và các văn bản hướng dẫn thi hành, SKHĐT tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 10/QĐ-SKHĐT ban hành Quy chế tiếp công dân của SKHĐT, quy định cụ thể tổ chức tiếp công dân, nhiệm vụ quyền hạn của tổ chức tiếp công dân, của công dân để việc tiếp công dân được thực hiện một cách hiệu quả.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Quyết định số 10/QĐ-SKHĐT dưới đây:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835
wechat