Quyết định số 05/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Dương ngày 04/01/2023

5/5 - (1 bình chọn)

Ngày 04/01/2023 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 05/QĐ-UBND về ​việc ​Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương năm 2022.
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 05/QĐ-UBND công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của HĐND, UBND năm 2022, cụ thể:
66 văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ
05 văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Quyết định số 05/QĐ-UBND dưới đây:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835
wechat