Quy định mới về thủ tục thời hạn cấp thẻ căn cước công dân

Rate this post

Vừa qua, Bộ Công an ban hành Thông tư 11/2016/TT-BCA quy định về trình tự thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân. Theo đó tại giai đoạn tiếp nhận hồ sơ cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải có trách nhiệm công dân khai theo đúng quy định. Về thời hạn xử lý hồ sơ cấp thẻ căn cước công dân đối với thành phố, thị xã thì trong thời hạn 1,5 ngày làm việc đối với trường hợp cấp, đổi thẻ Căn cước công dân và đối với các huyện miền núi, vùng cao, biên giới, hải đo: Trong thời hạn 10 ngày làm việc.

Giai đoạn tiếp nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước công dân

1.  Khi tiếp công dân đến làm thủ tục đề nghị cấp, đi, cấp lại thCăn cước công dân, cán bộ tiếp công dân yêu cầu người đến làm thtục viết Tờ khai căn cước công dân theo mu; kim tra thông tin công dân kê khai trong Tờ khai căn cước công dân, các giy tờ, tài liệu liên quan và tập hợp thành hsơ.

Trường hợp công dân kê khai đúng quy định thì Cán bộ tiếp công dân tiến hành đối chiếu thông tin trong hồ sơ của công dân đến làm thtục với thông tin trong Cơ sở dliệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dliệu căn cước công dân và gii quyết như sau:

 • Trường hợp hồ sơ đĐiều kiện thì thực hiện thu nhận thông tin
 • Trường hợp hồ sơ đủ Điều kiện nhưng thông tin chưa đy đủ, chính xác thì hướng dn công dân bsung hoặc kê khai lại. Nếu thiếu giy tờ liên quan theo quy định thì hướng dẫn bng văn bản cho công dân, ghi rõ nội dung cần bsung.
 • Trường hợp qua đối chiếu thông tin thấy không đủ Điều kiện thì trlại hồ sơ cho công dân và ghi rõ lý do vào Tờ khai căn cước công dân.
 • Trường hợp công dân chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì yêu cầu công dân xuất trình các giấy tờ hợp pháp về những thông tin cần ghi trong Tờ khai căn cước công dân để đi chiếu. Sau khi đối chiếu thấy chính xác thì thực hiện theo quy định tại Điều 5 Thông tư này.

Thu nhận thông tin khi cấp thẻ căn cước công dân

Sau khi tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp, đổi, cấp lại thCăn cước công dân, cán bộ chịu trách nhiệm thu nhận thông tin thực hin như sau:

 1. Thu Chứng minh nhân dân, cắt góc và trlại cho công dân (nếu có); thu thẻ Căn cước công dân đi với trường hợp đi thCăn cước công dân.
 2. Nhập thông tin về loại cấp thẻ Căn cước công dân (cấp, đi, cp lại), thông tin nhân thân, đặc Điểm nhn dạng của công dân.
 3. Thu nhận vân tay ca công dân: Thu nhận vân tay chụm của 4 ngón bàn tay phải; vân tay chụm của 4 ngón bàn tay trái; vân tay của 2 ngón cái.
 4. Trường hợp nếu không thu nhận được đ10 vân tay của công dân thì mô tả và nhập thông tin vtình trạng vân tay không thu nhn được.
 5. Chụp ảnh chân dung của công dân.
 6. In Phiếu thu nhận thông tin căn cước công dân, chuyển cho công dân kiểm tra, ký, ghi rõ họ tên và cán bộ thu nhận thông tin kiểm tra, ký, ghi rõ họ tên.
 7. Thu lệ phí đối với trường hợp đi, cấp lại thẻ Căn cước công dân theo quy định.
 8. Giao giấy hẹn trả kết quả giải quyết cấp, đổi, cấp lại thCăn cước công dân cho công dân.
 9. Cán bộ chịu trách nhiệm thu nhận thông tin cuối ca hoặc cuối bui tiếp dân, bàn giao hồ sơ đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân cho cán bộ phân loại hồ sơ đề nghị cấp, đổi, cp lại thẻ Căn cước công dân.

Hồ sơ đề nghị cấp, đổi, cấp lại thCăn cước  cần tra cứu tàng thư căn cưc công dân

Các trường hợp cần tra cứu gồm:

a) Chứng minh nhân dân bị mất hoặc hư hỏng đến mức không thxác định được đầy đnội dung các thông tin trên Chứng minh nhân dân;

b) Khi cần xác minh, đối chiếu thông tin về công dân trong tàng thư căn cước công dân theo yêu cu của người có thm quyền.

Hồ sơ tra cứu gồm: Phiếu giao nhận hồ sơ, Tờ khai căn cước công dân. Phiếu thu nhận thông tin căn cước công dân.

Thi hạn xử lý hồ sơ đề nghị cấp, đi, cấp lại thẻ Căn cước công dân

Công an cấp huyện hoàn thành việc xử lý, duyệt hồ sơ và chuyển dữ liệu điện tử đnghị cấp, đi, cấp lại thẻ Căn cước công dân lên Phòng Cảnh sát quản lý hành chính vtrật tự xã hội trong thời hạn như sau:

 • Đối với thành phố, thị xã thì trong thời hạn 1,5 ngày làm việc đối với trường hợp cấp, đổi thẻ Căn cước công dân và 05 ngày làm việc đi với trường hợp cấp lại thCăn cước công dân, ktừ ngày tiếp nhận đhồ sơ đnghị cấp, đi, cấp lại thCăn cước công dân.
 • Đi với các huyện miền núi, vùng cao, biên giới, hải đo: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, ktừ ngày tiếp nhận đhồ sơ đề nghị cấp, đi, cp lại thẻ Căn cước công dân.
 • Đối với các khu vực còn lại: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, ktừ ngày tiếp nhận đhồ sơ đềnghị cấp, đi, cấp lại thẻ Căn cước công dân.
Trả thCăn cước công dân và kết qugiải quyết cấp, đổi, cấp lại th Căn cước công dân

Nơi m thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân có trách nhiệm trthẻ Căn cước công dân, cấp giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân (nếu có) cho công dân.

Đối với công dân có đăng ký trthẻ Căn cước công dân tại địa chtheo yêu cầu thì bàn giao thẻ Căn cước công dân và giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân (nếu có) cho đơn vị cung cấp dịch vụ chuyển phát đtrả cho công dân.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835
wechat