Quy định giá dịch vụ khám chữa bệnh BHXH bệnh viện toàn quốc

Rate this post

Vừa qua, Liên Bộ Y tế – Tài chính đã ban hành thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29/10/2015 quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc, kèm theo mức giá của 1.800 dịch vụ y tế.

Giá các dịch vụ y tế được Liên bộ ban hành  là mức giá cụ thể, được áp dụng như sau: Giá khám bệnh được tính theo hạng bệnh viện; Giá ngày giường bệnh được tính theo hạng và theo chuyên khoa; Giá các dịch vụ kỹ thuật sẽ được áp dụng chung cho tất cả các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

  1. Giá dịch vụ khám, chữa bệnh BHYT

  • Giá dịch vụ khám bệnh, giá dịch vụ ngày giường điều trị, giá các dịch vụ kỹ thuật được quy định cụ thể tại các Phụ lục I, II, III của Thông tư liên tịch này.
  • Các dịch vụ khám, chữa bệnh chưa được quy định mức giá cụ thể tại Thông tư liên tịch này sẽ áp dụng theo mức giá của các dịch vụ được Bộ Y tế xếp tương đương về kỹ thuật và chi phí thực hiện.

2. Đối với các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân:

  • Áp dụng giá khám bệnh, giá ngày giường điều trị theo mức giá của một trong các hạng bệnh viện quy định tại Phụ lục I, II của Thông tư liên tịch này.
  • Các dịch vụ khám chữa bệnh không thuộc quy định trên sẽ được thống nhất áp dụng mức giá quy định tại Phụ lục III Thông tư liên tịch này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835
wechat