những khoản trừ vào lương người lao động năm 2016

Rate this post

Luật bảo hiểm xã hội 2014 và các văn bản hướng dẫn quy định người lao động phải đóng các khoản cơ bản theo tiền lương như: bảo HXH, bảo  HTN, bảo HYT; phí công đoàn; quỹ phòng, chống thiên tai; thuế thu nhập cá nhân, cụ thể:

1. Bảo hiểm xã hội/ Bảo hiểm thất nghiệp/ Bảo hiểm y tế

  • Mức trừ Bảo hiểm xã hội: 8% tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội
  • Mức trừ Bảo hiểm thất nghiệp: 1% tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội
  • Mức trừ Bảo hiểm y tế: 1.5% tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội
  • Căn cứ pháp lý: Luật bảo hiểm xã hội năm 2014,Luật việc làm năm 2013 và Nghị định 105/2014/NĐ-CP

2. Đoàn phí công đoàn (đối với người lao động là đoàn viên)

  • Mức trừ: 1% tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội
  • Căn cứ pháp lý: Hướng dẫn 258/HD-TLĐ ngày 07/3/2014

3. Quỹ phòng, chống thiên tai

  • Mức trừ: 1 ngày lương/năm
  • Căn cứ pháp lý: Nghị định 94/2014/NĐ-CP

4. Thuế thu nhập cá nhân

  • Mức trừ: Theo mức cụ thể của Luật
  • Căn cứ pháp lý: Văn bản hợp nhất 15/VBHN-VPQH 2014 hợp nhất Luật thuế thu nhập cá nhân do Văn phòng Quốc hội ban hành

5. thay đổi quan trọng luật BHXH

 

 

Thư Viện Pháp Luật

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835
wechat