Không thu tiền tạm ứng đối với người bệnh bảo hiểm y tế khi khám bệnh

Rate this post

Bô trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến vừa có chỉ thị yêu cầu các sở y tế, các bệnh viện, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tăng cường bảo đảm chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh khi thực hiện điều chỉnh, thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc.

Xem thêm: Hướng dẫn trình tự thủ tục hưởng chế độ ốm đau, thai sản 2016

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện, kiểm tra, giám sát các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi quản lý trong việc nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh và Chương trình hành động quốc gia về nâng cao năng lực quản lý chất lượng khám bệnh, chữa bệnh giai đoạn từ nay đến 2025; Thẩm định kỹ năng lực trình độ chuyên môn, cơ sở vật chất, trang thiết bị thực hiện kỹ thuật chuyên môn khi phê duyệt và chịu trách nhiệm về danh mục kỹ thuật đã được phê duyệt cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Tăng cường truyền thông về điều chỉnh giá dịch vụ y tế để người dân hiểu và đồng thuận.

Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu Giám đốc các bệnh viện, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, tăng cường tổ chức thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong khám bệnh, chữa bệnh, cải tiến quy trình khám bệnh tại bệnh viện theo hướng dẫn tại Quyết định 1313/QĐ-BYT ngày 22/4/2013; Nâng cao chất lượng dịch vụ điều trị nội trú, hạn chế tối đa tình trạng người bệnh nằm ghép và tuyệt đối không để người bệnh phải nằm ghép quá 48 giờ kể từ khi nhập viện. Thực hiện tốt công tác chăm sóc người bệnh trong bệnh viện…; Kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng Thuốc và Điều trị của bệnh viện; Tăng cường kiểm tra việc kê đơn, bình bệnh án, tuân thủ đúng hướng dẫn chẩn đoán và điều trị, quy trình kỹ thuật, quy trình chăm sóc người bệnh; phòng ngừa và giảm thiểu các tai biến, sai sót chuyên môn…; Chủ động, tích cực triển khai Đề án Bệnh viện vệ tinh nhằm chuyển giao các kỹ thuật cao, giảm chuyển tuyến và tạo thuận lợi cho người bệnh được điều trị ngay ở tuyến dưới.

Bộ trưởng Bộ Y tế cũng yêu cầu giám đốc các bệnh viện, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo đảm dành tỷ lệ nhất định số thu từ dịch vụ kỹ thuật để bảo hành, bảo dưỡng trang thiết bị; Dành tối thiểu 5% số thu từ dịch vụ khám bệnh và 5% số thu từ ngày giường điều trị (tối thiểu 3% đối với bệnh viện hạng III, IV) để sửa chữa, nâng cấp, cải tạo, mở rộng khu vực khám bệnh và mua bổ sung thiết bị và các điều kiện phục vụ người bệnh, nâng cao chất lượng dịch vụ….

Bộ trưởng Bộ Y tế cũng chỉ đạo yêu cầu không thu tiền tạm ứng đối với người bệnh bảo hiểm y tế khi khám bệnh, không thu thêm các chi phí đã kết cấu trong giá của dịch vụ, trừ các chi phí chưa tính vào giá dịch vụ và phần đồng chi trả của người bệnh có bảo hiểm y tế theo quy định hoặc phần chênh lệch giữa giá thanh toán với cơ quan Bảo hiểm Xã hội và giá khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu.

Theo enternews

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835
wechat