Kế hoạch số 960/KH-UBND của UBND tỉnh Bình Dương ngày 08/03/2023

5/5 - (1 bình chọn)

Ngày 08/03/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Ban hành Kế hoạch số 960/KH-UBND ​Kế hoạch ​Hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019-2023 trên địa bàn tỉnh Bình Dương​.
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch số 960/KH-UBND quy định cụ thể mục đích, yêu cầu, đối tượng, phạm vi hệ thống hóa, nội dung công việc, tổ chức thực hiện nhằm xác định cụ thể nội dung các công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành, trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND các cấp trong việc tổ chức thực hiện hệ thống hóa văn bản trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Kế hoạch số 960/KH-UBND dưới đây:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835
wechat