Kế hoạch số 933/KH-UBND của UBND tỉnh Bình Dương ngày 06/03/2023

5/5 - (1 bình chọn)

Ngày 06/03/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Ban hành Kế hoạch số 933/KH-UBND ​Kế hoạch tổ chức Chương trình gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên năm 2023​.
Căn cứ Quyết định số 2521/QĐ-TTg ngày 05/11/2021 của UBND tỉnh và các văn bản hướng dẫn thi hành, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch số 933/KH-UBND quy định cụ thể mục đích, yêu cầu, nội dung thực hiện, tổ chức thực hiện nhằm giúp thanh niên hiểu rõ những chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước về thanh niên và công tác thanh niên, góp phần định hướng cho thanh niên về nghề nghiệp và việc làm đối với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trong giai đoạn hiện nay.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Kế hoạch số 933/KH-UBND dưới đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835
wechat