Kế hoạch số 844/KH-UBND của UBND tỉnh Bình Dương ngày 28/02/2023

5/5 - (1 bình chọn)

Ngày 28/02/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Ban hành Kế hoạch số 844/KH-UBND ​Kế hoạch ​Thu thập dữ liệu tài nguyên và môi trường năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
Căn cứ Quyết định số 43/2014/QĐ-TTg ngày 04/12/2014 của UBND tỉnh và các văn bản hướng dẫn thi hành, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch số 844/KH-UBND quy định cụ thể mục đích, yêu cầu, phạm vi, đối tượng, nội dung thực hiện, tổ chức thực hiện nhằm thu thập dữ liệu về tài nguyên môi trường trên địa bàn tình tại các Sở ban ngành, UBND các cấp để đưa vào quản lý, tập trung, đảm bảo tốt quá trình lưu trữ, thuận lợi cho công tác cung cấp thông tin phục vụ quản lý nhà nước về TNMT và phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Kế hoạch số 844/KH-UBND dưới đây:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835
wechat