Kế hoạch số 747/KH-UBND của UBND tỉnh Bình Dương ngày 22/02/2022

5/5 - (1 bình chọn)

Ngày 22/02/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Ban hành Kế hoạch số 747/KH-UBND ​​Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2021 – 2027” trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
Thực hiện Quyết định số 1739/QĐ-TTG ngày 18/10/2021 của Thủ tướng Chính Phủ, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch số 747/KH-UBND quy định cụ thể mục đích, yêu cầu, nội dung, tiến độ triển khai đề án, tổ chức thực hiện nhằm triển khai đồng bộ các biện pháp, tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật của người dân trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Kế hoạch số 747/KH-UBND dưới đây:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835
wechat