Kế hoạch số 6968/KH-UBND của UBND tỉnh Bình Dương ngày 30/12/2022

5/5 - (1 bình chọn)

Ngày 30/12/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Ban hành Kế hoạch số 6968/KH-UBND ​Kế hoạch ​Rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong các cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn Tỉnh Bình Dương .
Căn cứ Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 15/09/2022 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch số 6968/KH-UBND quy định cụ thể phạm vi, đối tượng thực hiện, mục tiêu, yêu cầu, nội dung thực hiện, tổ chức thực hiện nhằm thống kê, rà soát, phê duyệt và thực thi phương án đơn giản hóa TTHC nội bộ trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Kế hoạch số 6968/KH-UBND dưới đây:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835
wechat