Kế hoạch số 676/KH-UBND của UBND tỉnh Bình Dương ngày 20/02/2023

Rate this post

Ngày 20/02/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Ban hành Kế hoạch số 676/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”
Thực hiện Quyết định số 146/QĐ-TTG ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch số 676/KH-UBND quy định cụ thể mục đích, yêu cầu, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện, tổ chức thực hiện ​nhằm nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng số cho lãnh đạo, cán bộ, công chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Kế hoạch số 676/KH-UBND dưới đây:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835
wechat