Kế hoạch số 6600/KH-UBND của UBND tỉnh Bình Dương ngày 15/12/2022

5/5 - (1 bình chọn)

Ngày 15/12/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Ban hành Kế hoạch số 6600/KH-UBND Kế hoạch Triển khai thực hiện chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 21/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện Đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
Theo đề nghị của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch số 6600/KH-UBND quy định cụ thể mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu và tổ chức thực hiện nhằm tuyên truyền, phổ biến giáo dục quyền con người nhằm tạo chuyển biến trong nhận thức của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, học sinh, sinh viên về tầm quan trọng, ý thức tự bảo vệ các quyền của bản thân, tôn trọng nhân phẩm và các quyền tự do của người khác.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Kế hoạch số 6600/KH-UBND dưới đây:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835
wechat