Kế hoạch số 642/KH-UBND của UBND tỉnh Bình Dương ngày 16/02/2023

Rate this post

Ngày 16/02/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Ban hành Kế hoạch số 642/KH-UBND ​Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trên địa bàn tỉnh.
Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch số 642/KH-UBND quy định cụ thể mục đích, yêu cầu, nội dung và tổ chức thực hiện ​Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trên địa bàn tỉnh nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết, thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân để hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Kế hoạch số 642/KH-UBND dưới đây:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835
wechat