Kế hoạch số 56/KH-TCTĐA06 của UBND tỉnh Bình Dương ngày 16/03/2023

5/5 - (1 bình chọn)

Ngày 16/03/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Ban hành Kế hoạch số 56/KH-TCTĐA06 ​Triển khai, thực hiện công tác thu thập, nhập thông tin quản lý Hội viên Hội Nông dân trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
Căn cứ Nghị định 72/2015/NĐ-CP ngày 07/09/2015 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch số 56/KH-TCTĐA06 quy định cụ thể mục đích, yêu cầu, nội dung, phạm vi, đối tượng và tiến độ thực hiện, tổ chức thực hiện nhằm hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong công tác chuyển đổi số tại Bình Dương đảm bảo phục vụ triển khai kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ Đề án 06.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Kế hoạch số 56/KH-TCTĐA06 dưới đây:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835
wechat