Kế hoạch số 5077/KH-UBND của UBND tỉnh Bình Dương ngày 29/09/2022

Rate this post

Ngày 29/09/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Ban hành Kế hoạch số 5077/KH-UBND ​Kế hoạch lập Quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021-2030​.
Căn cứ đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch số 5077/KH-UBND quy định cụ thể mục đích, yêu cầu, nội dung kế hoạch, tổ chức thực hiện Quy hoạch tỉnh theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật Quy hoạch và các văn bản hướng dẫn thi hành, đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Kế hoạch số 5077/KH-UBND dưới đây:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835
wechat