Kế hoạch số 5053/KH-UBND của UBND tỉnh Bình Dương ngày 28/09/2022

Rate this post

Ngày 28/09/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Ban hành Kế hoạch số 5053/KH-UBND ​Kế hoạch triển khai nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số trên địa bàn tỉnh.
Căn cứ đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch số 5053/KH-UBND quy định cụ thể mục đích, yêu cầu, nội dung và tổ chức thực hiện nhằm triển khai hiệu quả, đồng bộ các nội dung về phát triển nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số tại Quyết định 392/QĐ-BTTTT.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Kế hoạch số 5053/KH-UBND dưới đây:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835
wechat