Kế hoạch số 480/KH-UBND của UBND tỉnh Bình Dương ngày 09/02/2023

5/5 - (1 bình chọn)

Ngày 09/02/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Ban hành Kế hoạch số 480/KH-UBND ​Phổ biến giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Dương​.
Căn cứ quy định của Luật phổ biến giáo dục pháp luật, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch số 480/KH-UBND quy định cụ thể mục đích, yêu cầu, các hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật, hoạt động hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật, tổ chức thực hiện nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Kế hoạch số 480/KH-UBND dưới đây:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835
wechat