Kế hoạch số 422/KH-UBND của UBND tỉnh Bình Dương ngày 03/02/2023

5/5 - (1 bình chọn)

Ngày 03/02/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Ban hành Kế hoạch số 422/KH-UBND ​Kế hoạch chuyển đổi số ngành Tài nguyên và Môi trường ​đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.​
Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch số 422/KH-UBND quy định cụ thể mục đích, yêu cầu, mục tiêu, hiện trạng công nghệ thông tin, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, kinh phí và tổ chức thực hiện nhằm xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu TNMT kết nối liên thông với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ, ban ngành góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý cơ sở dữ liệu TNMT.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Kế hoạch số 422/KH-UBND dưới đây:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835
wechat