Kế hoạch số 3857/KH-UBND của UBND tỉnh Bình Dương ngày 29/07/2022

5/5 - (1 bình chọn)

Ngày 29/7/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Ban hành Kế hoạch số 3857/KH-UBND ​về việc triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình đến năm 2025 trên địa bà​n tỉnh Bình Dương​.
Căn cứ Chỉ thị 11/CT-TTg ngày 29/03/2017 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 224/QĐ-BVHTTDL ngày 28/01/2022 của Bộ trưởng BVHTTDL, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch số 3857/KH-UBND đề ra mục đích, yêu cầu, mục tiêu và các nội dung cần thực hiện để phấn đấu đến năm 2025 đạt 80% hộ gia đình đăng ký thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Kế hoạch số 3857/KH-UBND dưới đây:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835
wechat