Kế hoạch số 3824/KH-UBND của UBND tỉnh Bình Dương ngày 31/07/2023

5/5 - (1 bình chọn)

Ngày 31/07/2023, UBND tỉnh Bình Dương Ban hành Kế hoạch số 3824/KH-UBND ​Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình số 109-CTr/TU ngày 17/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa (XHCN) Việt Nam trong giai đoạn mới.
Thực hiện Chương trình số 109-CTr/TU ngày 17/03/2023 của Ban Thường vụ tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch số 3824/KH-UBND quy định cụ thể mục đích, yêu cầu, nội dung và tổ chức thực hiện nhằm cụ thể hóa, triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm Nghị quyết số 27-NQ/TW và Chương trình số 109-CTr/TU ngày 17/3/2023.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Kế hoạch số 3824/KH-UBND dưới đây:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835
wechat