Kế hoạch số 3800/KH-UBND của UBND tỉnh Bình Dương ngày 28/07/2023

5/5 - (1 bình chọn)

Ngày 28/07/2023, UBND tỉnh Bình Dương Ban hành Kế hoạch số 3800/KH-UBND ​Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 876/QĐ-TTg ngày 22/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí các-bon và khí mê-tan của ngành Giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch số 3800/KH-UBND quy định cụ thể mục đích, yêu cầu, mục tiêu, lộ trình chuyển đổi năng lượng xanh, nhiệm vụ, giải pháp và tổ chức thực hiện nhằm triển khai thực hiện Quyết định số 876/QĐ-TTg ngày 22/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí các-bon và khí mê-tan của ngành Giao thông vận tải phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh Bình Dương.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Kế hoạch số 3800/KH-UBND dưới đây:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835
wechat