Kế hoạch số 3663/KH-UBND của UBND tỉnh Bình Dương ngày 21/07/2023

5/5 - (1 bình chọn)

Ngày 21/07/2023, UBND tỉnh Bình Dương Ban hành Kế hoạch số 3663/KH-UBND Kế hoạch ​Thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021 – 2030” trên địa bàn tỉnh Bình Dương​.
Thực hiện Quyết định số 345/QĐ-TTg ngày 05/04/2023 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch số 3663/KH-UBND quy định cụ thể mục đích, yêu cầu, nội dung, tổ chức và kinh phí thực hiện nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo đúng yêu cầu của Nghị quyết số 27/NQ-TW ngày 09/012/2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Kế hoạch số 3663/KH-UBND dưới đây:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835
wechat