Kế hoạch số 3655/KH-UBND của UBND tỉnh Bình Dương ngày 21/07/2023

5/5 - (1 bình chọn)

Ngày 21/07/2023, UBND tỉnh Bình Dương Ban hành Kế hoạch số 3655/KH-UBND Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng đường Vành Đai 4 TP. Hồ Chí Minh, đoạn cầu Thủ Biên – sông Sài Gòn (giai đoạn 1) theo phương thức đối tác công tư (PPP)
Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch số 3655/KH-UBND quy định cụ thể mục đích, yêu cầu, kế hoạch, tiến độ tổng thể, tiến độ dự án thành phần nhằm cụ thể hóa nội dung, tiến độ triển khai đối với từng hạng mục công việc đến các cơ quan, đơn vị của tỉnh theo chức năng và nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ và chất lượng đúng mục tiêu.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Kế hoạch số 3655/KH-UBND dưới đây:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835
wechat