Kế hoạch số 3585/KH-UBND của UBND tỉnh Bình Dương ngày 18/07/2023

5/5 - (1 bình chọn)

Ngày 18/07/2023, UBND tỉnh Bình Dương Ban hành Kế hoạch số 3585/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Chiến dịch “60 ngày” thu nhận, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân đủ điều kiện gắn với việc triển khai Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 08/4/2023 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh​
Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch số 3585/KH-UBND quy định cụ thể mục đích, yêu cầu, phạm vi, thời gian, đối tượng, nguồn lực, nội dung và kinh phí thực hiện nhằm nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng về tiện ích của việc sử dụng tài khoản ĐDĐT qua ứng dụng VNeID đối với các lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Kế hoạch số 3585/KH-UBND dưới đây:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835
wechat