Kế hoạch số 3203/KH-UBND của UBND tỉnh Bình Dương ngày 28/06/2023

5/5 - (1 bình chọn)

Ngày 28/06/2023, UBND tỉnh Bình Dương Ban hành Kế hoạch số 3203/KH-UBND ​​Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 01/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường triển khai công tác xây dựng văn hóa học đường trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
Căn cứ Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/07/2017 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch số 3203/KH-UBND quy định cụ thể mục đích, yêu cầu, nội dung triển khai, phân công nhiệm vụ nhằm thực hiện tốt Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 01/6/2022, triển khai công tác xây dựng văn hóa học đường, tạo sự chuyển biến trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, người đứng đầu, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Kế hoạch số 3203/KH-UBND dưới đây:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835
wechat