Kế hoạch số 30/KH-TCTĐA06 của TCTĐA06 tỉnh Bình Dương ngày 21/02/2023

Rate this post

Ngày 21/02/2022, Tổ công tác đề án 06 Ban hành Kế hoạch số 30/KH-TCTĐA06 Kế hoạch triển khai, thực hiện công tác thu thập, nhập thông tin quản lý hội viên Hội Cựu chiến binh vào hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh Bình Dương​.
Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTG ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ, Tổ công tác đề án 06, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch số 30/KH-TCTĐA06 quy định cụ thể mục đích, yêu cầu, nội dung, phạm vi, đối tượng và tiến độ, tổ chức thực hiện nhằm hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong công tác chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý hội viên Hội CỰu chiến binh trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Kế hoạch số 30/KH-TCTĐA06 dưới đây:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835
wechat