Kế hoạch số 282/KH-UBND của UBND tỉnh Bình Dương ngày 19/01/2023

Rate this post

Ngày 19/01/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Ban hành Kế hoạch số 282/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023​.
Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch số 282/KH-UBND quy định cụ thể quan điểm, trọng tâm chỉ đạo điều hành, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, tổ chức thực hiện nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế, cải thiện môi trường kinh doanh, giữ vững an ninh chính trị nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Kế hoạch số 282/KH-UBND dưới đây:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835
wechat