Kế hoạch số 2774/KH-UBND của UBND tỉnh Bình Dương ngày 07/06/2022

5/5 - (1 bình chọn)

Ngày 07/06/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Ban hành Kế hoạch số 2774/KH-UBND, ​​Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2022 – 2030 trên địa bàn tỉnh​.
Căn cứ Nghị quyết số 28/NQ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ và Quyết định số 64/QĐ-UBDT ngày 28/01/2022 của Ủy ban dân tộc, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch số 2774/KH-UBND quy định cụ thể mục đích, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện chiến lược quốc gia về bình đẳng giới vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2022 – 2030 trên địa bàn tỉnh​ Bình Dương.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Kế hoạch số 2774/KH-UBND dưới đây:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835
wechat