Kế hoạch số 2496/KH-UBND của UBND tỉnh Bình Dương ngày 29/05/2023

5/5 - (1 bình chọn)

Ngày 29/05/2023, UBND tỉnh Bình Dương Ban hành Kế hoạch số 2496/KH-UBND ​Kế hoạch thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2022-2025.
Thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/05/2018, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và các văn bản hướng dẫn thi hành, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch số 2496/KH-UBND quy định cụ thể mục đích, yêu cầu, mục tiêu, nội dung và giải pháp thực hiện, kinh phí và tổ chức thực hiện nhằm phát triển BHXH, BHYT, tăng nhanh số người tham gia trên địa bàn bằng hoặc cao hơn chỉ tiêu bình quân chung của cả nước, mở rộng và hoàn thiện hệ thống BHXH, BHYT đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của nhân dân.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Kế hoạch số 2496/KH-UBND dưới đây:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835
wechat