Kế hoạch số 2403/KH-UBND của UBND tỉnh Bình Dương ngày 20/05/2022

5/5 - (1 bình chọn)

Ngày 20/05/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Ban hành Kế hoạch số 2403/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin đến năm 2025, tầm nhìn đến 2030​​.
Thực hiện Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 20/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản có liên quan, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch số 2403/KH-UBND quy định cụ thể mục đích, yêu cầu, mục tiêu và nội dung thực hiện nhằm phát huy vai trò của hệ thống thông tin cơ sở, hiện đại hóa hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Kế hoạch số 2403/KH-UBND dưới đây:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835
wechat