Kế hoạch số 2208/KH-UBND của UBND tỉnh Bình Dương ngày 12/05/2023

5/5 - (1 bình chọn)

Ngày 12/05/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Ban hành Kế hoạch số 2208/KH-UBND ​Kế hoạch ​Tuyên truyền, thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp nhân Tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Dương​.
Thực hiện Quyết định số 1676/QĐ-TTg ngày 21/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch số 2208/KH-UBND quy định cụ thể mục đích, yêu cầu, nội dung truyền thông và trách nhiệm thực hiện của các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội trong đó trọng tâm là người dân, người lao động về những giá trị và lợi ích thiết thực của chức sách BHXH, BHYT, BHTN đã mang lại cho bản thân và gia đình nhằm khuyến khích mọi tầng lớp nhân dân tham gia.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Kế hoạch số 2208/KH-UBND dưới đây:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835
wechat