Kế hoạch số 2149/KH-UBND của UBND tỉnh Bình Dương ngày 09/05/2023

4/5 - (1 bình chọn)

Ngày 09/05/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Ban hành Kế hoạch số 2149/KH-UBND ​Kế hoạch Triển khai, thực hiện công tác thu thập, nhập thông tin quản lý hội viên Hội người cao tuổi trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch số 2149/KH-UBND quy định cụ thể mục đích, yêu cầu, phạm vi, đối tượng, nội dung và kinh phí thực hiện nhằm hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong cuộc chuyển đổi số tại địa phương bảo đảm phục vụ triển khai thực hiện kịp thời có hiệu quả các nhiệm vụ Đề án 06/CP của Chính phủ tại Bình Dương.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Kế hoạch số 2149/KH-UBND dưới đây:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835
wechat