Kế hoạch số 2032/KH-UBND của UBND tỉnh Bình Dương ngày 04/05/2022

5/5 - (1 bình chọn)

Ngày 04/05/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Ban hành Kế hoạch số 2032/KH-UBND ​​Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 2074/QĐ-TTG ngày 10/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
Căn cứ Quyết định 2074/QĐ-TTg ngày 10/12/2021 của Thủ tướng Chính Phủ và các văn bản có liên quan khác, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch số 2032/KH-UBND quy định cụ thể mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ và giải pháp nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của gia đình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Kế hoạch số 2032/KH-UBND dưới đây:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835
wechat