Kế hoạch số 1930/KH-UBND của UBND tỉnh Bình Dương ngày 20/04/2023

5/5 - (1 bình chọn)

Ngày 20/04/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Ban hành Kế hoạch số 1930/KH-UBND ​Kế hoạch ​Phát động phong trào thi đua “Chuyển đổi số giai đoạn 2023 – 2025” trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
Thực hiện Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/06/2020 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch số 1930/KH-UBND quy định cụ thể mục đích, yêu cầu, phạm vi, đối tượng và nội dung thi đua, chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2025, tiến độ và tổ chức thực hiện nhằm tổ chức phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, phấn đấu đến năm 2025 hoàn thành các mục tiêu cơ bản theo Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/06/2020 của Thủ tướng Chính phủ.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Kế hoạch số 1930/KH-UBND dưới đây:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835
wechat