Kế hoạch số 1915/KH-UBND của UBND tỉnh Bình Dương ngày 20/04/2023

5/5 - (1 bình chọn)

Ngày 20/04/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Ban hành Kế hoạch số 1915/KH-UBND ​Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC năm 2023.
Căn cứ Kế hoạch số 6991/KH-UBND ngày 30/12/2022 của UBND, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch số 1915/KH-UBND quy định cụ thể mục đích, yêu cầu, nội dung, đối tượng kiểm tra, thành phần đoàn kiểm tra, hình thức, phương pháp, thời gian kiểm tra nhằm đánh giá chính xác kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác CCHC, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ CCHC trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Kế hoạch số 1915/KH-UBND dưới đây:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835
wechat