Kế hoạch số 1519/KH-UBND của UBND tỉnh Bình Dương ngày 31/03/2023

5/5 - (1 bình chọn)

Ngày 31/03/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Ban hành Kế hoạch số 1519/KH-UBND ​​Kế hoạch tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
Thực hiện Quyết định số 1862/QĐ-TTg ngày 04/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch số 1519/KH-UBND quy định cụ thể mục đích, yêu cầu, thời gian tổ chức, tổ chức thực hiện, nội dung hoạt động ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam nhằm phát huy giá trị của sách của văn hóa đọc trong cộng đồng, góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần, phát huy những giá trị đạo đức, truyền thống hiếu học của dân tộc.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Kế hoạch số 1519/KH-UBND dưới đây:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835
wechat