Kế hoạch số 125/KHBH-BCA-UBND của Bộ Công An và UBND tỉnh Bình Dương ngày 14/06/2023

5/5 - (1 bình chọn)

Ngày 14/06/2023, Bộ Công An và UBND tỉnh Bình Dương Ban hành Kế hoạch số 125/KHBH-BCA-UBND ​​Kế hoạch triển khai thực hiện “16 mô hình điểm” nhằm đẩy mạnh Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.
Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công An và UBND tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch số 125/KHBH-BCA-UBND quy định cụ thể mục đích, đối tượng, phạm vi, thời gian, nhiệm vụ cụ thể và phân công thực hiện nhằm tập trung thực hiện đồng bộ giải pháp xây dựng các mô hình điểm về chuyển đổi số để triển khai kịp thời có hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án 06 và Chỉ thị số 05/CT-TTg tại Bình Dương trong năm 2023.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Kế hoạch số 125/KHBH-BCA-UBND dưới đây:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835
wechat