Kế hoạch số 1210/KH-UBND của UBND tỉnh Bình Dương ngày 22/03/2023

Rate this post

Ngày 22/03/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Ban hành Kế hoạch số 1210/KH-UBND ​Kế hoạch Tăng cường công tác PCCC trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh.
Căn cứ Nghị định 72/2015/NĐ-CP ngày 07/09/2015 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch số 1210/KH-UBND quy định cụ thể mục đích, yêu cầu, nội dung, phạm vi, đối tượng và tiến độ thực hiện, tổ chức thực hiện nhằm hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong công tác chuyển đổi số tại Bình Dương đảm bảo phục vụ triển khai kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ Đề án 06.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Kế hoạch số 1210/KH-UBND dưới đây:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835
wechat