Kế hoạch số 1068/KH-UBND của UBND tỉnh Bình Dương ngày 14/03/2023

5/5 - (1 bình chọn)

Ngày 14/03/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Ban hành Kế hoạch số 1068/KH-UBND ​Kế hoạch thực hiện công tác thông tin đối ngoại tỉnh Bình Dương năm 2023​.
Căn cứ Nghị định 72/2015/NĐ-CP ngày 07/09/2015 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch số 1068/KH-UBND quy định cụ thể mục đích, yêu cầu, nội dung thực hiện, tổ chức thực hiện nhằm đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát và quản lý điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự hướng dẫn và phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan trung ương với địa phương, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Kế hoạch số 1068/KH-UBND dưới đây:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835
wechat