Kế hoạch số 1037/KH-UBND của UBND tỉnh Bình Dương ngày 13.03.2023

5/5 - (1 bình chọn)

Ngày 13/03/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Ban hành Kế hoạch số 1037/KH-UBND ​Kế hoạch triển khai công tác cải cách TTHC, kiểm soát TTHC; ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC năm 2023..
Căn cứ Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 08/06/2010 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch số 1037/KH-UBND quy định cụ thể mục đích, yêu cầu, nội dung thực hiện, tổ chức thực hiện nhằm đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát TTHC, ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. Nâng cao chất lượng quy định TTHC trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát chặt chẽ việc ban hành quy định TTHC.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Kế hoạch số 1037/KH-UBND dưới đây:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835
wechat