Hướng dẫn điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại Bình Dương, Đồng Nai

Rate this post

Khi nhà đầu tư có thay đổi một trong các nội dung trên giấy chứng nhận đầu tư thì nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư. Nội dung bài viết này giúp quý khách biết đươc hồ sơ thủ tục để điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư gồm những gì?

Hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp không phải cấp  quyết định chủ trương đầu tư gồm:

Xem thêm: điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư trong trường hợp chuyển nhượng dự án

1. Trường hợp thay đổi tên dự án đầu tư, địa chỉ của nhà đầu tư hoặc thay đổi tên nhà đầu tư, nhà đầu tư nộp văn bản đề nghđiều chỉnh dự án đầu tư cho Cơ quan đăng ký đầu tư kèm theo tài liệu liên quan đến việc thay đổi tên, địa chỉ của nhà đầu tư hoặc tên dự án đầu tư.

2. Trường hợp điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án đầu tư, diện tích đất sử dụng; mục tiêu, quy mô dự án đầu tư; vốn đầu tư của dự án, tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn; thời hạn hoạt động của dự án; tiến độ thực hiện dự án đầu tư; ưu đãi, hỗ trợ đầu tư (nếu có) và các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư (nếu có), nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ cho Cơ quan đăng ký đầu tư, gồm:

  • Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
  • Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;
  • Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư;
  • Giải trình hoặc cung cấp giấy tờ liên quan đến việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

điều chỉnh quy mô dự án đầu tư 3

Hồ sơ thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư phải có quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng chính phủ gồm:

Đối với các dự án thuộc diện phải quyết định chủ trương đầu tư, khi thực hiện điều chỉnh mục tiêu, địa điểm đầu tư, công nghệ chính; tăng hoặc giảm vốn đầu tư trên 10% tổng vốn đầu tư làm thay đổi mục tiêu, quy mô và công suất của dự án đầu tư; điều chỉnh thời hạn thực hiện của dự án đầu tư hoặc thay đổi điều kiện đối với nhà đầu tư (nếu có), nhà đầu tư thực hiện nộp hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tương tự trường hợp mục 2 đã nêu phần trên.

Thời hạn giải quyết điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư:

  • Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệđối với thủ tục thay đổi nhà đầu tư đối với dự án đầu tư hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thuộc không diện quyết định chủ trương đầu tư.
  • Trong thời hạn 28 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với thủ tục thay đổi nhà đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh.
  • Trong thời hạn 47 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với thủ tục thay đổi nhà đầu tư đối với dự án đầu tư hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ.

điều chỉnh quy mô dự án đầu tư 2

Thủ tục nộp, cấp lại và hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

  1. Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bị mất hoặc bị hng, nhà đầu tư nộp văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Cơ quan đăng ký đầu tư. Cơ quan đăng ký đầu tư xem xét cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
  2. Trường hợp thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư không đúng với thông tin tại hồ sơ đăng ký đầu tư, Cơ quan đăng ký đầu tư hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của nhà đầu tư.
  3. Đối với dự án đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nhưng không thuộc trường hợp phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại Khoản 1 Điều 36 Luật Đầu tư, nhà đầu tư được tiếp tục thực hiện dự án đầu tư và nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có nhu cầu).

Xem thêm: Nội dung dịch vụ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Luật Vạn Phúc thực hiện dịch vụ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Hồ Chí Minh với thời gian nhanh chóng giá cả hợp lý. Nếu quý khách cần được tư vấn hoặc có nhu cầu dịch vụ xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua tổng đài tư vấn luật miễn phí.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835
wechat