Doanh nghiệp dưới 300 lao động phải có 1 cán bộ y tế

Rate this post

Vừa qua Chính phủ đã ban hành Nghị định 39/2016/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động 2015. Điểm mới nổi bật “Doanh nghiệp dưới 300 lao động phải có 1 cán bộ y tế”, cụ thể:

Theo đó, đối với những cơ sở sản xuất – kinh doanh trong các lĩnh vực, ngành nghề chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản, khai khoáng, sản xuất sản phẩm dệt, may, da, giày, sản xuất than cốc, sản xuất hóa chất, sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic, tái chế phế liệu, vệ sinh môi trường, sản xuất kim loại, đóng và sửa chữa tàu biển, sản xuất vật liệu xây dựng, người sử dụng lao động phải tổ chức bộ phận y tế tại cơ sở bảo đảm các yêu cầu tối thiểu sau đây:

Cơ sở sản xuất – kinh doanh sử dụng dưới 300 người lao động phải có ít nhất 1 người làm công tác y tế có trình độ trung cấp; cơ sở sản xuất – kinh doanh sử dụng từ 300 đến dưới 500 người lao động phải có ít nhất 1 bác sĩ/y sĩ và 1 người làm công tác y tế có trình độ trung cấp; cơ sở sản xuất – kinh doanh sử dụng từ 500 đến dưới 1.000 người lao động phải có ít nhất 1 bác sĩ và mỗi ca làm việc phải có 1 người làm công tác y tế có trình độ trung cấp; cơ sở sản xuất – kinh doanh sử dụng từ 1.000 lao động trở lên phải thành lập cơ sở y tế theo hình thức tổ chức phù hợp quy định của pháp luật về khám, chữa bệnh.

Đối với các cơ sở sản xuất – kinh doanh hoạt động trong các lĩnh vực, ngành nghề khác với lĩnh vực, ngành nghề chế biến, bảo quản thủy sản…, người sử dụng lao động phải tổ chức bộ phận y tế tại cơ sở bảo đảm các yêu cầu tối thiểu sau đây: Cơ sở sản xuất – kinh doanh sử dụng dưới 500 người lao động ít nhất phải có 1 người làm công tác y tế trình độ trung cấp; cơ sở sản xuất – kinh doanh sử dụng từ 500 đến dưới 1.000 người lao động ít nhất phải có 1 y sĩ và 1 người làm công tác y tế trình độ trung cấp; cơ sở sản xuất – kinh doanh sử dụng trên 1.000 người lao động phải có 1 bác sĩ và 1 người làm công tác y tế khác.

Người làm công tác y tế ở cơ sở theo quy định phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: Có trình độ chuyên môn y tế bao gồm: bác sĩ, bác sĩ y tế dự phòng, cử nhân điều dưỡng, y sĩ, điều dưỡng trung học, hộ sinh viên; có chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động.

Người sử dụng lao động phải thông báo thông tin của người làm công tác y tế cơ sở với sở y tế cấp tỉnh, nơi cơ sở có trụ sở chính. Trường hợp cơ sở không bố trí được người làm công tác y tế hoặc không thành lập được bộ phận y tế thì cơ sở sản xuất – kinh doanh thực hiện ký hợp đồng với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ năng lực theo quy định sau đây: Cung cấp đủ số lượng người làm công tác y tế; có mặt kịp thời tại cơ sở sản xuất – kinh doanh khi xảy ra các trường hợp khẩn cấp trong thời hạn 30 phút đối với vùng đồng bằng, thị xã, thành phố và 60 phút đối vùng núi, vùng sâu, vùng xa;…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835
wechat