Dịch vụ tư vấn cấp mới sổ đỏ tại Bình Dương

Rate this post

Quý khách đang sử dụng thửa đất không có sổ đỏ, muốn chuyển nhượng cho người khác nhưng không ai chịu mua. Việc cấp sổ đỏ lần đầu, cấp mới thường rất phức tạp và thường phải chứng minh nguồn gốc thửa đất, nếu không chứng minh được thì rất khó cho việc cấp sổ. Nhằm giúp quý khách giải quyết được vấn đề này, Luật Vạn Phúc cung cấp dịch vụ tư vấn cấp mới sổ đỏ lần đầu tại Bình Dương như sau: 

I. Trình tự thủ tục cấp mới sổ đỏ tại Bình Dương

Bước 1: Nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất nơi có đất;

Bước 2: Thực hiện nghĩa vụ tài chính (thuế và lệ phí);

Bước 3: Nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Chú ý: Trước khi nộp hồ sơ cấp sổ đỏ lần đầu quý khách cần phải làm các thủ tục với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau:

Thứ nhất, Thủ tục giải quyết tại tại ủy ban nhân dân cấp xã:

Ủy ban nhân dân cấp xã kiểm tra hồ sơ và tiến hành:

 1. Thông báo cho Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện trích đo địa chính thửa đất hoặc kiểm tra bản trích đo địa chính thửa đất do người sử dụng đất nộp nếu thửa đất chưa có bản đồ địa chính;
 2. Xác nhận hiện trạng sử dụng đất so với nội dung kê khai đăng ký;
 3. Xác nhận nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất, tình trạng tranh chấp sử dụng đất, sự phù hợp với quy hoạch trong trường hợp đất không có giấy tờ pháp lý.
 4. Xác nhận hiện trạng tài sản gắn liền với đất so với nội dung kê khai đăng ký trường hợp không có giấy tờ pháp lý về nhà ở và tài sản gắn liền với đất; xác nhận về tình trạng tranh chấp quyền sở hữu tài sản; xác nhận về thời điểm tạo lập tài sản, thuộc hay không thuộc trường hợp phải cấp phép xây dựng, sự phù hợp với quy hoạch được duyệt; xác nhận sơ đồ nhà ở hoặc công trình xây dựng nếu chưa có xác nhận của tổ chức có tư cách pháp nhân về hoạt động xây dựng hoặc hoạt động đo đạc bản đồ;
 5. Thực hiện việc niêm yết công khai kết quả kiểm tra hồ sơ, xác nhận hiện trạng, tình trạng tranh chấp, nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã và khu dân cư nơi có đất, tài sản gắn liền với đất trong thời hạn 15 ngày; xem xét giải quyết các ý kiến phản ánh về nội dung công khai;
 6. Gửi toàn bộ hồ sơ cấp mới sổ đổ lần đầu đến Văn phòng đăng ký đất đai.

Thứ hai, Thủ tục giải quyết tại Văn phòng đăng ký đất đai – Phòng Tài nguyên Môi trường

Khi tiếp nhận toàn bộ hồ sơ đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất, Văn Phòng đăng ký quyền sử dụng đất tiến hành:

 1. Trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất ở nơi chưa có bản đồ địa chính hoặc đã có bản đồ địa chính nhưng hiện trạng ranh giới sử dụng đất đã thay đổi hoặc kiểm tra bản trích đo địa chính thửa đất do người sử dụng đất nộp (nếu có);
 2. Kiểm tra hồ sơ đăng ký; xác minh thực địa trong trường hợp cần thiết; xác nhận đủ điều kiện hay không đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất vào đơn đăng ký;
 3. Gửi phiếu lấy ý kiến cơ quan quản lý nhà nước đối với nhà ở hoặc tài sản gắn liền với đất (trong vòng 05 ngày làm việc) đối với trường hợp xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở hoặc tài sản gắn liền với đất mà không có giấy tờ hoặc hiện trạng tài sản có thay đổi so với giấy tờ pháp lý.
 4. Cập nhật thông tin thửa đất, tài sản gắn liền với đất, đăng ký vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có);
 5. Gửi số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính, trừ trường hợp không thuộc đối tượng phải nộp nghĩa vụ tài chính hoặc được ghi nợ theo quy định của pháp luật;
 6. Chuẩn bị hồ sơ để cơ quan tài nguyên và môi trường trình ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
 7. Cập nhật bổ sung việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai;
 8. Trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp.

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại cấp xã thì gửi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Ủy ban nhân dân cấp xã để trao cho người được cấp.

II. Hồ sơ cấp mới sổ đỏ lần đầu gồm giấy tờ sau

1) Đơn xin cấp Giấy chứng nhận (theo mẫu);

2) Giấy tờ chứng minh việc quản lý sử dụng ổn định mảnh đất;

3) Sơ đồ nhà ở hoặc công trình xây dựng ( trừ trường hợp trong giấy tờ nhà, đất đã có sơ đồ nhà ở hoặc công trình xây dựng) (nếu có);

4) CMTND, Hộ khẩu thường trú của người sử dụng đất;

5) Văn bản uỷ quyền nộp hồ sơ hoặc nhận Giấy chứng nhận (nếu có).

6) Bản sao các giấy tờ liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai theo quy định của pháp luật (nếu có).

III. Thời gian thực hiện:

Không quá 30 ngày 

Lệ phí thực hiện:

Theo quy định của ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành.

IV. Dịch vụ tư vấn cấp mới sổ đỏ lần đầu tại Bình Dương.

 • Hướng dẫn, tư vấn Khách hàng chuẩn bị hồ sơ; hỗ trợ hoàn thiện (đo vẽ hoặc các văn bản cần xác lập);
 •  Đại diện nộp hồ sơ tại cơ quan chức năng;
 •  Xử lý mọi vấn đề phát sinh trong quá trình giải quyết thủ tục cấp mới sổ đỏ lần đầu;
 •   Đại diện nộp thuế/tiền sử dụng đất và các nghĩa vụ tài chính tại cơ quan thuế;

Qúy khách có nhau cầu dịch vụ nhà đất tại các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và sử dụng dịch vụ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835
wechat