Danh sách 3.423 thôn thuộc diện đầu tư theo Chương trình 135

Rate this post

Vừa qua, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 75/QĐ-UBDT phê duyệt danh sách 3.423 thôn đặc biệt khó khăn của 49 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2016. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 29/02/2016, thay thế hai Quyết định số 582/QĐ-UBDT ngày 18/12/2013 và Quyết định 130/QĐ-UBDT ngày 08/5/2014.

– Ngân sách Trung ương hỗ trợ đầu tư: 3.372 thôn của 41 tỉnh.
– Ngân sách địa phương đầu tư: 51 thôn của 08 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Quảng Ninh, Hà Nội, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Khánh Hòa, Bà Rịa – Vũng Tàu, Cần Thơ, Đồng Nai.
Xem chi tiết thôn đặc biệt khó khăn tại danh sách đính kèm theo Quyết định 75/QĐ-UBDT .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835
wechat