Công văn số 956/UBND-VX của UBND tỉnh Bình Dương ngày 04/03/2022

5/5 - (1 bình chọn)

Ngày 04/03/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Ban hành Công văn số 956/UBND-VX ​về việc ​​​​​Hướng dẫn thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2022.
Thực hiện Công văn số 439/BNV-CTTN ngày 09/02/2022 của Bộ Nội Vụ, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Công văn số 956/UBND-VX đề nghị các Sở ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai xây dựng chương trình, kế hoạch chiến lược phát triển thanh niên, triển khai Luật thanh niên 2020 gắn với việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên, tổ chức tập huấn, kiểm tra giám sát, báo cáo để thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm theo quy định của Bộ Nội vụ trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Công văn số 956/UBND-VX dưới đây:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835
wechat