Công văn số 914/UBND-HCC của UBND tỉnh Bình Dương ngày 06/03/2023

Rate this post

Ngày 06/03/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Ban hành Công văn số 914/UBND-HCC về việc ​Chấn chỉnh thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy.
Thực hiện Công điện số 90/CĐ-TTg ngày 28/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Công văn số 914/UBND-HCC yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị địa phương và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp triển khai hiệu quả nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, tăng cường rà soát, kiểm tra và xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm các quy định nêu trên theo thẩm quyền, tăng cường khai thác thông tin cư trú của công dân bằng 07 phương thức trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Công văn số 914/UBND-HCC dưới đây:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835
wechat