Công văn số 6947/UBND-NC của UBND tỉnh Bình Dương ngày 30/12/2022

5/5 - (1 bình chọn)

Ngày 30/12/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Ban hành Công văn số 6947/UBND-NC về việc ​Tăng cường công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn tỉnh.
Căn cứ Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ năm 2017 và các văn bản hướng dẫn, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Công văn số 6947/UBND-NC yêu cầu Thủ trường các Sở ban ngành, đoàn thể tỉnh, Công an tỉnh, Chủ tịch UBND các cấp tập trung chỉ đạo, tuyên truyền, quán triệt thực hiện nghiêm túc có hiệu quả Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ năm 2017.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Công văn số 6947/UBND-NC dưới đây:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835
wechat