Công văn số 6936/UBND-KT của UBND tỉnh Bình Dương ngày 30/12/2022

Rate this post

Ngày 30/12/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Ban hành Công văn số 6936/UBND-KT ​về việc ​Triển khai thực hiện Nghị quyết số 74/2022/QH15 ngày 15/11/2022 về Đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí​.
Căn cứ Nghị quyết số 74/2022/QH15 ngày 15/11/2022 của Quốc Hội, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Công văn số 6936/UBND-KT giao cho Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị căn cứ vào nội dung của Nghị quyết số 74/2022/QH15 ngày 15/11/2022 của Quốc Hội tổ chức, triển khai thực hiện..
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Công văn số 6936/UBND-KT dưới đây:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835
wechat